bestmakeup.pl

Moda, uroda, Styl życia

spolka zoo a zus
Lifestyle

Spółka zoo a zus

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne jest opisane w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Warto dowiedzieć się, kto jest objęty obowiązkiem opłacania tego typu składek oraz jak tego uniknąć.

Kto musi płacić ZUS?

Ubezpieczenie społeczne musi być opłacane przez osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek osobowych. Osoby prawne nie są zobowiązane do opłacania tego typu składek. Jednakże wspólnicy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli spółki kapitałowej w rozumieniu ustawy o spółkach handlowych nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, chyba że są jedynymi wspólnikami w takiej spółce.
Jest to wyjątek od reguły. Wspólnicy innych spółek kapitałowych podlegają składkom ZUS, które są obowiązkowe tylko wtedy gdy są oni zatrudnieni w spółce na podstawie umowy o pracę. Warto zaznaczyć, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ponieważ wtedy byłby jednocześnie pracodawcą i pracownikiem.

Spolka ZOO a ZUS

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą być świadome tego, że za długi firmowe odpowiadają całym swoim majątkiem. Komornik, który prowadzi egzekucje długów firmy, może zająć również majątek prywatny właściciela firmy. Tym, co wyróżnia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od standardowego zatrudnienia, jest właśnie to, że za zobowiązania odpowiada się tylko majątkiem firmy. Tak jak mówi nazwa tego typu podmiotów, za długi odpowiada się tylko do wartości wniesionego do spółki kapitału. Jeśli firma się zadłuży, to majątek osobisty wspólnika jest bezpieczny. Warto nadmienić, że spółka zoo ma wiele zalet i daje możliwość uniknięcia płacenia za składki ZUS.
Zarówno wspólnicy, jak i członkowie zarządu spółki nie mają obowiązku odprowadzania składek ZUS z tytułu pełnionej funkcji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Warto nadmienić, że nieodprowadzanie składek ZUS wiąże się z tym, że osoba nie będzie ubezpieczona zdrowotnie i chorobowo. Nie można więc korzystać z pomocy publicznej służby zdrowia oraz innych świadczeń, które zostałyby zapewnione w przypadku opłacania składek.
Warto więc zatrudnić się w spółce tylko na część etatu, ponieważ wtedy nie jest się dużym obciążeniem dla budżetu. Co ciekawe, rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, można uniknąć odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednakże trzeba pamiętać o tym, że taki przywilej nie dotyczy spółek jednoosobowych. Jedyny wspólnik musi zgłosić samego siebie jako płatnika składek w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki. Niestety udziałowcy nie mogą korzystać z warunków preferencyjnych oraz innych ulg. Warto mieć na uwadze to, że obowiązkowo ubezpieczeni muszą być wspólnicy oraz członkowie zarządu, którzy wykonują swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub umowie cywilnoprawnej. Jeśli jest się zatrudnionym w spółce, to konieczne będzie odprowadzanie składek.
Warto pamiętać o tym, aby opłacać składki regularnie.